Bu yazının demo projesi GitHub’da bulunmaktadır — Demo projesinin bulunduğu GitHub Reposu → Repo

Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere React Portal nedir kullanım alanları nelerdir bunlardan bahsetmek istiyorum. Hadi başlayalım!

React Portal Nedir?

React Portal, bir parent component’e ait bir child componentini, bulunduğu DOM hiyerarşisinin dışında render etmenizi sağlar. Peki bu ne demek? …


Bu yazı serisinin kodları GitHub’da bulunmaktadır — Demo kodların bulunduğu GitHub Reposu → Repo

Merhaba arkadaşlar. CSS Battle serisinin beşinci yazısıyla tekrar karşınızdayım. Bu yazımızda cssbattle.dev’in beşinci challenge’ına bakıyor olacağız. Hadi başlayalım!

Target #5 — Acid Rain

Challenge’ın linki:

Hedeflenen Tasarım:


Bu yazı serisinin kodları GitHub’da bulunmaktadır — Demo kodların bulunduğu GitHub Reposu → Repo

Merhaba arkadaşlar. CSS Battle serisinin dördüncü yazısıyla tekrar karşınızdayım. Bu yazımızda cssbattle.dev’in dördüncü challenge’ına bakıyor olacağız. Hadi başlayalım!

Target #4 — Ups n Downs

Challenge’ın linki:

Hedeflenen Tasarım:


Bu yazı serisinin kodları GitHub’da bulunmaktadır — Demo kodların bulunduğu GitHub Reposu → Repo

Merhaba arkadaşlar. CSS Battle serisinin üçüncü yazısıyla tekrar karşınızdayım. Bu yazımızda cssbattle.dev’in üçüncü challenge’ına bakıyor olacağız. Hadi başlayalım!

Target #3 — Push Button

Challenge’ın linki:

Hedeflenen Tasarım:


Bu yazı serisinin kodları GitHub’da bulunmaktadır — Demo kodların bulunduğu GitHub Reposu → Repo

Merhaba arkadaşlar. CSS Battle serisinin ikinci yazısıyla tekrar karşınızdayım. Bu yazımızda cssbattle.dev’in ikinci challenge’ına bakıyor olacağız. Hadi başlayalım!

Target #2 — Carrom

Challenge’ın linki:

Hedeflenen Tasarım:


Bu yazı serisinin kodları GitHub’da bulunmaktadır — Demo kodların bulunduğu GitHub Reposu → Repo

Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seri ile karşınızdayım. Bu serimizde cssbattle.dev sitesindeki challenge’ları nasıl çözdüğümü, detayları ile beraber göstermek istiyorum. Bu çözümlerimin kesinlikle en ideal çözüm olduğunu iddia etmiyorum :) Sadece kendi çözümlerimi, sizlere detayları ile beraber…


Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seri ile sizlerle birlikteyim. Bu serinin amacı, gün içerisinde öğrendiğim bir konu hakkındaki bilgileri ufak bir yazıyla sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu bilgileri Bugün Ne Öğrendim? Başlığı altında yayınlamaya çalışacağım. Umarım size de faydası olur. Çok uzatmadan yazımıza geçelim :)

Box Shadow Nedir ?

Box-shadow, oluşturmuş olduğunuz elemanlara bir…


Bu yazının demo projesi GitHub’da bulunmaktadır — Demo projesinin bulunduğu GitHub Reposu → Repo

Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere React hook’larından biri olan useContext’i kullanarak, uygulamanıza Dark-Light mod’larını nasıl ekleyebileceğinizden bahsetmek istiyorum.

Bu yazı Context API ile bağlantılı bir yazıdır. Context API ile ilgili bilginiz yoksa yazmış olduğum React — Context…


Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Normalize CSS ve Reset CSS nedir bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama bunlara geçmeden önce sizinle ufak bir kod bloğunu inceleyelim.

Bu görebileceğiniz üzere çok basit bir HTML dosyasıdır. Bu dosyamızın çıktısına bir bakalım.


Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir HTML elemanına ait özellikleri CSS tarafında kullanarak stillendirme işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceğimizi göstermek istiyorum. Kısaca bazı terimlerden bahsettikten sonra örnekler ile daha net anlaşılmasını sağlayalım :)

HTML Özellikleri Nelerdir ?

Özellik dediğimiz kelime İngilizcede attribute olarak geçmektedir.

attribute : /ˈatrɪbjuːt/

a quality or feature regarded as a characteristic or inherent…

Tahsin Safa Elmalı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store